WERKWIJZE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
U vult het taxatieopdracht-formulier in.
Per e-mail ontvangt U van Boon Taxateurs de opdrachtbevestiging van de taxatie.
Boon Taxateurs zal in geval het uw eigen woning of appartement betreft, binnen 2 werkdagen na het verstrekken van de opdracht contact met u opnemen. Indien u een woning of appartement aankoopt, zal de taxateur rechtstreeks contact opnemen met de verkopende partij (makelaar of eigenaar) om een afspraak te maken. In dat geval zal Boon Taxateurs U een e-mail sturen met de bevestiging van de opdracht en vermelding van de datum van de taxatie.
Vervolgens zal Boon Taxateurs op de afgesproken datum en tijd de woning of het appartement taxeren.
Binnen vijf werkdagen na de taxatie van de woning of het appartement zal Boon Taxateurs u het taxatierapport in 2-voud toesturen.
De betaling aan Boon Taxateurs dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Bij een spoedopdracht zorgen wij ervoor dat u binnen 5 werkdagen na het verstrekken van de opdracht het taxatierapport in bezit heeft. Normaal is dit binnen 5 werkdagen na de taxatie van de woning. Uiteraard is dit afhankelijk van de mogelijkheid tot taxeren van de woning of het appartement. Bij een spoedopdracht worden de taxatiekosten verhoogd met € 50,00 (inclusief BTW).

De mogelijkheid bestaat bij Boon Taxateurs dat U de taxatierapporten niet alleen op papier, maar ook per e-mail ontvangt in een zgn. pdf formaat. Na ontvangst kunt U het taxatierapport doorsturen naar de geldverstrekker. Indien U gebruikt wenst te maken van een zgn. digitaal taxatierapport zullen wij de taxatie-kosten verhogen met € 25,00 (inclusief BTW).
Bij het verstrekken van een opdracht aan Boon Taxateurs voor het laten opstellen van het verplichte energielabel kunt U ook het taxatieopdracht-formulier gebruiken. Wij zullen in dat geval tevens een afspraak maken om de woning hiervoor te laten inspecteren.

* Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de NVM (zie www.nvm.nl)